Zespół

Właściciel: dr Rafał Batkowski

Inspektor Policji w stanie spoczynku - służba w latach 1993 – 2017. W tym okresie m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu. Następnie, Pełnomocnik PPL ds. ochrony portu i Szef Służby Ochrony Lotniska im. Chopina w Warszawie. Honorowy Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – Zaświadczenie nr POF-117008. Doradca w zakresie bezpieczeństwa.

Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz studia III stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2012) gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (2013). Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram