Firma RBS (Rafał Batkowski Strategie) realizuje projekty służące bezpieczeństwu placówek leczniczych, szpitali i innych instytucji medycznych, naukowych oraz biznesu i administracji publicznej, w tym samorządowej. Wykonujemy usługi, dostarczając najwyższą jakość ocen, opinii, materiałów i rekomendowanego wsparcia, korzystając z kadry doświadczonych ekspertów o sprawdzonych kompetencjach:

• Wspieramy zarządzających szpitalami i innymi placówkami leczniczymi;
• Audytujemy szpitale (i inne placówki medyczne) w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
w tym zabezpieczenia antyterrorystycznego (uzbrojony napastnik i inne metody zamachów);
• Wykonujemy audyty cyberbezpieczeństwa i wspieramy zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym w ramach kompleksowego podejścia zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001.
• Przygotowujemy analizy i oceny wybranych elementów środowiska bezpieczeństwa (w tym
z wykorzystaniem narzędzia Vulnerability Assessment Tool) oraz budujemy strategie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem, wraz z elementami wdrożeniowymi;
• Wspieramy projektowanie nowych obiektów (lub doskonalimy istniejące) w celu optymalizacji bezpieczeństwa, w tym w zakresie wdrożenia systemów bezpieczeństwa oraz idei security-by-design (CPTED);
• Budujemy procedury, regulaminy, polityki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom, nadużyciom, korupcji w instytucjach publicznych i spółkach prawa handlowego.
• Specjalizujemy się dodatkowo w zarządzaniu bezpieczeństwem w sektorze medycznym,
w tym w kryzysie.

Zapewniamy dyskrecję, sprawność działania i weryfikowalne efekty, zawsze dążąc do optymalizacji procesów u zamawiającego. Pracujemy także w jęz. angielskim

Audyt bezpieczeństwa fizycznego

Audyt bezpieczeństwa fizycznego placówki medycznej:

· Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem placówki medycznej/szpitala;
· Analiza dokumentacji (polityki, zarządzenia, regulaminy, procedury);
· Identyfikacja ryzyk dla procesu zapewnienia bezpieczeństwa oraz podatności na
zagrożenia;
· Ochrona fizyczna;
· Zabezpieczenie techniczne, w tym elektroniczne: SKD, SSWiN, CCTV;
· Bezpieczeństwo obiektu, infrastruktury i mienia placówki medycznej;
· Bezpieczeństwo pacjentów; bezpieczeństwo personelu, w tym kierownictwa
szpitala - procedury bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzysowych;
• Rekomendacje.

Inwentaryzacja urządzeń CCTV, SKD i SSWiN - analizy i propozycja optymalizacji zabezpieczeń elektronicznych

Audyt cyberbezpieczeństwa

Audyt Cyberbezpieczeństwa w placówce medycznej:

· Analiza bezpieczeństwa systemów (inwentaryzacja/ocena);
· Analiza zarządzania kontami użytkowników oraz
· Kopie zapasowe i odtwarzanie baz danych;
· Ocena stopnia wdrożenia zasad bezpiecznej pracy przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na
odległość́;
· Schemat klasyfikacji danych;
· Repozytorium i konfiguracja referencyjna (ochrona zasobów);
· Zasady digitalizacji oraz archiwizacji danych medycznych;
· Testowanie, nadzorowanie i monitorowanie bezpieczeństwa;
· Analiza stanu bezpieczeństwa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki;
• Rekomendacje.

Szkolenia

1. Bezpieczeństwo informacji, w tym systemów teleinformatycznych w sektorze ochrony zdrowia
– cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo.
2. Ochrona danych osobowych w placówce medycznej - budowanie polityk i codzienna praktyka.
3. Zarządzanie bezpieczeństwem szpitala - szkolenie dla kadry kierowniczej.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram