Audyty bezpieczeństwa/cyber

Prowadzimy analizy, audyty i badania, case studies służące ocenie sytuacji, stanu bezpieczeństwa, poziomu wdrożonych zabezpieczeń etc.

Korzystamy z autorskich metod wypracowanych w środowisku międzynarodowym:

• Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem
• Analiza dokumentacji (polityki, regulaminy, procedury)
• Identyfikacja ryzyk dla procesu zapewnienia bezpieczeństwa
• Ochrona fizyczna
• Zabezpieczenie techniczne
• Bezpieczeństwo Interesantów/klientów
• Bezpieczeństwo personelu, w tym władz miasta (procedury bezpieczeństwa indywidualnego i zachowania w sytuacjach kryzysowych)

Opiniujemy zgromadzony materiał dowodowy na potrzeby Sądu, Prokuratury, czy pełnomocników pokrzywdzonych oraz oskarżonych. Specjalizujemy się w ocenie prawidłowości działań policyjnych.
Kolejnym obszarem naszych przedsięwzięć są placówki ochrony zdrowia.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram