Doradztwo

Prowadzimy prace koncepcyjne, projektowe i doradcze z zakresu bezpieczeństwa biznesu, ochrony osób, bezpieczeństwa zagrożonych miejsc publicznych (soft targets) oraz miast i ich mieszkańców, w tym w zgodzie z ideą transformacji cyfrowej. Korzystamy z najlepszych rozwiązań UE i dorobku organizacji biegle operujących w problematyce przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania ryzykiem i zwalczania terroryzmu.

Poza problematyką ekstremizmu, radykalizacji i zachowań przemocowych (w tym Terroryzmu) specjalizujemy się w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa i partycypacji społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Pomagamy rozwiązywać problemy kryminalne zgodne z odpowiednią metodologią postępowania - nasze usługi "szyjemy na miarę" i pracujemy dodatkowo w języku angielskim.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram