Szkolenia

Firma prowadzi szkolenia w zakresie transferu wiedzy i umiejętności ze sfery wysokospecjalistycznych oraz zarządczych działań policyjnych do biznesu, NGOs etc. oraz m.in.:

• szkoleń dotyczących bezpieczeństwa biznesu, m.in. infrastruktury krytycznej, w tym w wymiarze międzynarodowym;
• szkoleń z zakresu bezpieczeństwa placówek ochrony zdrowia
• szkoleń kontrterrorystycznych i związanych z zapobieganiem terroryzmowi;
• szkoleń związanych z bezpieczeństwem miast, w tym w odniesieniu do transformacji cyfrowej.
• Ofertą realizowaną we współpracy z najwyższej klasy ekspertami są szkolenia dotyczące przeciwdziałania cyberzagrożeniom i radzenia sobie w przypadku identyfikacji incydentu, o takim charakterze.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram