O firmie

Firma RBS (Rafał Batkowski Strategie) realizuje projekty służące bezpieczeństwu biznesu, administracji publicznej, oraz prezentuje aktywność w zakresie badań naukowych i akademickiej edukacji z obszaru bezpieczeństwa, doskonalenia praktyk zapobiegawczych i reagowania na zagrożenia:
Przygotowujemy analizy i oceny stanu bezpieczeństwa.
Audytujemy instytucje w zakresie bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia antyterrorystycznego.
Budujemy procedury, regulaminy, polityki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom, nadużyciom, korupcji w instytucjach publicznych i spółkach prawa handlowego.
Specjalizujemy się w zarządzaniu bezpieczeństwem, w tym w kryzysie
i w odniesieniu do przeciwdziałania terroryzmowi.
Szczególne kompetencje i zainteresowanie prezentujemy w obszarze kompleksowego podejścia do oceny stanu bezpieczeństwa i formułowania Koncepcji bezpieczeństwa, wraz z dodatkowymi elementami wdrożeniowymi, dającymi gwarancję odporności na zagrożenia i właściwej reakcji
w przypadku identyfikacji niebezpieczeństwa.
Wspieramy procesy transformacji cyfrowej w aspekcie bezpieczeństwa
- Smart City / Safe City
Pracujemy także w jęz. angielskim.
Nasze doświadczenie pozwala na skuteczną i kompleksową realizację projektów w zakresie bezpieczeństwa oraz usług dedykowanych dla wybranych sektorów rynku. Posiadamy także doświadczenie i kompetencje do realizacji projektów w środowisku międzynarodowym.

Nasze Atrybuty:

Wysoka skuteczność w realizacji projektów.
Kompleksowe i elastyczne podejście do potrzeb Zleceniodawcy.
Zyski dla zleceniodawcy z inwestycji w naszą usługę.
Autorska metodyka i narzędzia.

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa oraz budowaniu koncepcji, procedur i strategii w tym zakresie. Posiadamy najwyższe kwalifikacje i doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem, w tym w dużych organizacjach biznesowych. Nasze usługi realizujemy na najwyższym poziomie profesjonalizmu w oparciu o podejście procesowe:

1
Analiza
2
Strategia
3
Doradztwo
4
Wdrożenia
5
Szkolenia

Firma RBS jest członkiem POLSKIEJ IZBY OCHRONY

Właściciel, dr Rafał Batkowski pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu PIO ds. bezpieczeństwa obszarów zurbanizowanych /PIO Proxy for urban security.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram