Polska 25 lat w NATO!

2 marca 2024 roku mija 25. rocznica wejścia Polski do NATO.

Obecnie Sojusz Północnoatlantycki, który utworzono w 1949 roku, liczy 32 członków!!!!!!!!! Wielkie gratulacje dla Polek i Polaków oraz szczególne uznanie dla Sił Zbrojnych RP!!!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram