Polish Platform for Homeland Security & Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS) gGmbH

W poniedziałek i wtorek w Poznaniu ważne polsko - niemieckie spotkanie dotyczące analizy zagrożeń (metod i technik badawczych oraz zakresu działań analitycznych i komunikowania wyników mieszkańcom) i percepcji bezpieczeństwa przez lokalne społeczności po obu stronach Odry!!! Polish Platform for Homeland Security & Brandenburgisches Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS) gGmbH we współpracy z Policją oraz samorządami i urzędami wojewódzkimi (landowymi z Brandenburgii) poprowadzi warsztat ukazujący dobre praktyki, ale także różnice w podejściu do ww. zagadnienia - poszukujemy synergii, uczymy się od siebie aby doskonalić działania służące naszym obywatelom 💪 💪 💪

#Polska #Niemcy #communitypolicing #policja #polizei #communities #softtargets #riskanalyses #vulnerabilityassessment #securityperception #PCCC #internationalpolicecooperation #CT #CIP #PVE #CVE

https://www.linkedin.com/posts/rafalbatkowski9b96514a_safe-polska-platforma-bezpiecze%C5%84stwa-wewn%C4%99trznego-activity-7169716987793805312-51zC?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram