Nowoczesne technologie oraz prywatny sektor bezpieczeństwa w ochronie infrastruktury krytycznej oraz 'soft targets' - APPRAISE H2020

"Dziś podczas konferencji podsumowującej projekt APPRAISE H2020 w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum  Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym zaprezentowałem różne Projekty UE poświęcone ochronie wrażliwych miejsc publicznych - #softtargets m.in. bardzo udane PROSPeReS i Mall -CBRN. Koncentrowałem się na #SAFESTADIUM. Dyskusja panelowa dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego w działaniach związanych z bezpieczeństwem  społeczności lokalnych była bardzo owocna 💪 💪 💪
Zidentyfikowałem problemy, wskazałem bariery i próbowałem zaproponować rozwiązania wzmacniające współpracę wielostronną, np. utworzenie Platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy organami ścigania a sektorem ochrony prywatnej na poziomie krajowym oraz w formie sieci pod patronatem EUROPOLU . Gratulacje dla Wyższej Szkoły Policji w Lizbonie, (ISCPSI) !!!! Wielkie dzięki dla Anastasiosa (Tassos) Dimou, Yany Lazarovej i Sóni Morgado 💪💪💪"

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram