Ważna wizyta w Japonii...

Ważna wizyta w Japonii. Bezpieczny kraj, wspaniała infrastruktura, wysoka kontrola społeczna i ......... wiele potencjalnych zagrożeń. Kilka obrazów związanych z bezpieczeństwem miejsc publicznych, w tym miejsc kultu religijnego, uzupełnię niedługo stosowna treścią!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram