Bezpośrednie wsparcie mieszkańców jako element safe city (smart city)

Idea smart city nieodłącznie wiąże się z mieszkańcami, rozwojem, integracją i dostępnością usług, mając na celu poprawę jakości życia oraz doskonalenie procesów zarządzania miastem, w tym z wykorzystaniem big data i „otwieraniem” danych dla społeczeństwa....

Pełny artykuł w linku poniżej.

https://www.linkedin.com/posts/aspolska_bezpo%C5%9Brednie-wsparcie-mieszka%C5%84c%C3%B3w-jako-element-activity-6944586517872832512-iPBG/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram