"CHALLENGES AND PERSPECTIVES Jewish, Christian, and Muslim Interfaith Dialogue".

"dr Rafał Batkowski, właściciel RBS, reprezentując Uniwersytet Łódzki, wystąpił w czasie konferencji dotyczącej bezpieczeństwa miejsc kultu religijnego, w ramach Projektu PROSPERES. Konferencja była organizowana przez Akademię WSB.

Projekt „ProSPereS” finansowany jest przez Komisję Europejską z programu Internal Security Fund – Police zgodnie z umową grantową nr ISFP-2020-AG-PROTECT 101034230. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miejscu kultu w odniesieniu do ataków terrorystycznych. Pierwszymi działaniami projektu jest analiza obecnego stanu zabezpieczeń wybranych miejsc kultu, zidentyfikowanie wyzwań i przykładów dobrej praktyki w różnych krajach europejskich w zakresie bezpieczeństwa obiektów i wydarzeń, współpracy ze służbami publicznymi. Efektem tych działań będzie zebranie wniosków do opracowania propozycji rekomendacji procedur przeciwdziałania i reagowania na zdarzenia terrorystyczne, jak również opracowanie programu i materiałów szkoleniowych. Następnie zostanie przeprowadzona pilotażowa edycja szkoleń i wieloaspektowe ćwiczenia podnoszące świadomość zagrożeń terrorystycznych oraz poziom współpracy pomiędzy instytucjami religijnymi i służbami publicznymi. Konsorcjum projektu składa się z 18 partnerów, w tym ośrodków naukowych i eksperckich, służb policyjnych oraz instytucji religijnych z 6 krajów europejskich".

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram